Photo Library

Location: Krakow Museum, Rakowice-Czyzyny